Acceptar INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE COOKIES. Aquest portal web fa ús de cookies per facilitar la seva navegació i informació adequada. Si accepteu expressament la nostra política de cookies o continueu navegant per les diferents pàgines, s'entendrà que accepteu la instal.lació i ús de les cookies.

Informes fets a mida

Publicitat. Càstings.

L’estudi de personalitat és bàsic en la publicitat i en el càsting d’actors. El rostre de la persona que serveix de model o el rostre de l’actor de vegades no transmet el que en realitat es desitja dir amb l’anunci o la filmació. No n’hi ha prou amb què el rostre d’una persona sigui bell, és absolutament imprescindible que transmeti el què en realitat es vol dir. El públic capta de forma inconscient la realitat. L’anunci perd eficàcia si no s’ha escollit el model adequat. És bàsic realitzar l’estudi dels valors que transmet el rostre que volem presentar com model o actor.

Finalitats sòcio-sanitàries

Un estudi de personalitat és una eina útil en les professions que exerceixen ciències humanes. És una eina per al psiquiatre i el psicòleg. En el rostre humà és possible “veure” les característiques del seu caràcter. El trastorn psiquiàtric deixa una emprempta clara al rostre.

Procediments judicials

En procediments judicials de caràcter penal es pot aportar un informe pericial de personalitat a fi de raonar la no aplicació d’un agreujant en el delicte, per exemple, el grau de premeditació d’un acte. En els de caràcter civil pot ser útil l’informe pericial de personalitat com un recolzament per raonar jurídicament un tipus de culpa o l’exoneració de la culpa.

Esportistes d’elit

A nivell esportiu és molt convenient un estudi de compatibilitat entre membres d’un mateix equip, de les aptituds esportives concretes i dels possibles punts febles.

Polítics. Coaching.

L’estudi de personalitat és bàsic en personalitats públiques. Ajuda als equips de coaching a dirigir eficaçment llur acció vers el candidat que es promociona.