Acceptar INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE COOKIES. Aquest portal web fa ús de cookies per facilitar la seva navegació i informació adequada. Si accepteu expressament la nostra política de cookies o continueu navegant per les diferents pàgines, s'entendrà que accepteu la instal.lació i ús de les cookies.

Introducció

Qualsevol estudi es refereix a la personalitat única de qui el demana: les seves aptitus intel·lectuals, la manera de raonar i d’arribar a prendre decisions, la seva influenciabilitat en funció de l’ambient o la seva independència, les seves aptituds socials i emocionals, les aptituds actives, el seu instint d’aquisició, el sentit de la prudència, etc.

L’estudi es refereix al moment en què es fan les fotografies. La nostra vida està en constant evolució: anem canviant lleugerament. És per això que les fotos s’han de fer en el moment en què es sol.licita l’estudi: no valen fotos antigues.

L’estudi de la personalitat no pretén fer una predicció de futur. La llibertat de cadascú de nosaltres està per damunt. Però quan prenem consciència de com som en realitat, podem canviar la forma de comportar-nos i “corregir” els aspectes del nostre caràcter que vulguem superar. Aquest estudi sempre ajuda la persona a conèixer-se millor i pot ser un punt d’inflexió en la vostra vida.

Estudi Bàsic Estudi Premium

Requisits necessaris

Sigui quin sigui el tipus d’estudi, els requisits són iguals per a tots i són els següents:

Per a realizar l’estudi de la personalitat he de fer vàries fotografies del rostre de la persona des de diversos angles. Si no fos possible una entrevista personal es pot optar per enviar les fotografies per correu electrònic o postal.

Les fotos s’han de fer d’aprop, ser nítides i han de tenir bona resolució. Necessitem una bona foto de cara i dels dos perfils, i també dels semiperfils, pel cap baix. La cara s’ha de veure lliure de cabells i maquillatge, perquè es puguin veure bé les temples, les galtes i el front.

També calen les dades físiques relatives a l’alçada de la persona, el pes, l’edat i el fet de ser dretana o esquerrana.

Si us heu fet alguna intervenció estètica ho haureu d’especificar i valoraré el cas concret, ja que algunes intervencions estètiques modifiquen el rostre fins el punt de no poder arribar a valorar si s’han integrat en la personalitat, o només reflecteixen una apariència de caràcter que no es correspon amb la realitat.

Si sou menors d’edat hauran de donar el consentiment per escrit un dels vostres representants legals (pares, tutor), a banda del consentiment de la persona menor d’edat.